Skip to content

Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT TACS Informatisering B.V.

 

Wie zijn we?
TACS Informatisering B.V. en haar gelieerde ondernemingen zijn gevestigd te Hilversum, aan de Franciscusweg 16. TACS is reeds sinds 1992 een professional op het gebeid van personele invulling en dan met name op het ICT vlak in elke branche. Hetgeen betekend dat wij verantwoordelijk zijn voor het verwerken van jouw gegevens.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij vinden ieders privacy belangrijk. Wij hechten dan ook grote waarde aan het zorgvuldig en veilig omgaan met gegevens van onze kandidaten, opdrachtgevers, werknemers, leveranciers en bezoekers van onze website. Dit doen we in overeenstemming met de privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Wel maken we gebruik van de dienstverlening van andere partijen die namens ons gegevens verwerken. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met deze partijen zodat ook zij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij blijven immers verantwoordelijk voor bescherming van jouw gegevens.

Daarnaast delen wij gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn. Bijvoorbeeld met de belastingdienst of een andere overheidsinstantie. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer wij jou voorstellen bij een opdrachtgever.
Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte, dan zorgen wij voor passende waarborg voor de bescherming van jouw gegevens. Informatie over deze passende waarborgen kan je via de contactgegevens onderaan dit privacy statement vinden.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waar de gegevens voor verkregen zijn. Elke twaalf maanden vragen wij jou opnieuw of wij jouw gegevens in ons systeem mogen blijven behouden.

Wanneer verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw gegevens vanaf het moment dat je:

 • één van onze websites bezoekt;
 • je aanmeldt voor bemiddeling;
 • jouw gegevens invult op onze website;
 • gebruikmaakt van onze dienstverlening.
  Het kan gebeuren dat wij gegevens over jou verwerken die we niet direct van jou verkregen hebben. Ook dan verwerken wij deze gegevens enkel voor een vooraf vastgesteld en doel en zullen wij de gegevens dus niet gebruiken voor een ander doel dan dat.

Wat doen we met jouw gegevens?
Dat hangt ervan af hoe wij jou kennen. Als je onze website bezoekt, dan verwerken wij andere gegevens dan wanneer je bij ons werkzaam bent. In onderstaand overzicht hebben we hier rekening mee gehouden. Het kan dus zo zijn dat meerdere categorieën op jou van toepassing zijn. Daarnaast informeren we je ook hoe we met jouw gegevens omgaan in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer je een event bezoekt.

Voor bepaalde verwerkingen vragen we vooraf jouw toestemming. Mocht je geen toestemming geven en/of bezwaar maken tegen deze verwerking, dan kan dit gevolgen hebben voor de dienstverlening die wij aan jou leveren.

Ik ben een contactpersoon van een opdrachtgever, leverancier of andere relatie

Communicatie

 • Ten behoeve van zakelijke communicatie slaan wij jouw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), jouw functie, de gesprekshistorie en de organisatie waar jij voor werkt op. Wij bewaren je persoonsgegevens tot 2 jaar na ons laatste contact.
 • Om onze dienstverlening goed af te stemmen op jouw behoeften leggen wij in onze administratie persoonsgegevens van jou vast in combinatie met de mogelijke kansen die wij zien tot samenwerken. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met ons, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren deze gegevens 1 maand.

Marketing

 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professional. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren voeren wij (klant)tevredenheidsonderzoeken uit. Deze zijn anoniem, behalve waar je aangeeft beschikbaar te zijn voor aanvullende vragen. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • In het kader van ons loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om relaties mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. We bewaren deze gegevens 6 maanden.

Financieel

 • Om te kunnen factureren voor de geleverde diensten verwerken wij relevante gegevens ter verantwoording van de factuur. We bewaren deze gegevens 7 jaar.
 • Voor onze financiële administratie en de controle en goedkeuring van facturen leggen wij persoonsgegevens vast. We bewaren deze gegevens 7 jaar.
 • Voor juridische doeleinden gebruiken wij soms en in beperkte mate persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens 6 maanden.

Ik zoek werk als DetaVast kandidaat 
Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan voor een vaste functie, verwerken wij de volgende gegevens:

Werving

 • Wanneer je solliciteert op een functie creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie opgeslagen. Op basis van jouw kennis en vaardigheden zullen wij een profiel samenstellen waarmee we jouw sollicitatie kunnen beoordelen. Deze gegevens bewaren we nog 2 jaar om voor jou op zoek te gaan naar andere of gelijksoortige passende vacatures.
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren verzamelen wij persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Om je goed te kunnen ondersteunen bewaren we persoonsgegevens zoals cv’s en gespreksverslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met je huidige of toekomstige werkgever, zonder jouw toestemming. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk, dan wel een opdracht. Hierbij maken we gebruik van de gegevens die je met ons gedeeld hebt, eventuele testresultaten en referentiechecks. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Zodra je aan de slag gaat delen wij informatie over jou met de werkgever, bijvoorbeeld om te zorgen dat er een toegangspas kan worden aangemaakt of de juiste maat werkkleding voor je klaarligt. Per opdrachtgever kan dit verschillen. We bewaren deze gegevens 3 maanden.

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren deze gegevens 1 maand.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Voor juridische doeleinden gebruiken wij soms en in beperkte mate persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens 6 maanden.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hier ook over naar klanten en opdrachtgevers. Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Indien we toch gebruik moeten maken van persoonsgegevens dan zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gegevens gebruiken. Waar mogelijk anonimiseren en aggregeren wij de gegevens, zodat je niet herkend kunt worden. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • In het kader van evaluatiegesprekken verwerken wij persoonsgegevens. De verwerking is gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met betrokkene sluiten. We bewaren deze gegevens 2 jaar.

Marketing

 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professionals. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • In het kader van ons loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om IT-professionals mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. We bewaren deze gegevens 6 maanden.

Ik werk als detavast kandidaat
Ga je daadwerkelijk aan de slag, dan ontvang je bij je contract een aanvullend privacy statement. Wij verwerken jouw persoonsgegevens onder andere om je salaris uit te kunnen betalen en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Administratie

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om een werkvergunning voor je aan te vragen zodat jij in Nederland aan het werk kan. We delen daarom je persoonsgegevens met overheidsinstanties. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 2 jaar na einde van je dienstverband.
 • Als je een leaseauto gebruikt dan slaan we je gegevens op om het wagenpark te beheren en de kosten juist door te belasten. Deze gegevens delen wij met de leasemaatschappij. Ook ontvang je een tankpas. We slaan je gegevens op tot 7 jaar na einde contract.
 • Omdat je voor ons werkt slaan wij je persoonsgegevens op. Dit doen we om contractuele afspraken na te komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn delen we deze gegevens met overheidsinstanties. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze klanten en om te voldoen aan contractuele verplichtingen houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Als je jezelf ziek meldt geven wij je persoonsgegevens door aan onze ARBO-dienst. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Omdat je voor ons werkt zijn wij contractueel verplicht je persoonsgegevens te delen met onze pensioenuitvoerder. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Omdat je voor ons werkt zijn wij contractueel verplicht je persoonsgegevens te delen met onze verzekeringsmaatschappij. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Als je een zakelijke laptop en/of mobiele telefoon gebruikt, slaan wij je persoonsgegevens op. Wij slaan deze persoonsgegevens op tot 7 jaar na einde contract.
 • Als je jezelf ziek meldt geven wij je persoonsgegevens door aan onze ARBO-dienst. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Als je een aanvraag voor een perspectiefverklaring doet voor het verstrekken van een werkgeversverklaring voor het aangaan van een hypotheek verwerken wij persoonsgevens op jouw verzoek. We worden hierop gecontroleerd door externe partijen. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Als het voor de opdracht noodzakelijk is om (officiële) documenten in het bezit te hebben, zoals een Verklaring omtrent Gedrag (VOG), dan ondersteunen wij in het administratieve proces. We hanteren hiervoor een bewaartermijn van 5 jaar.

Financieel

 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen en te verantwoorden. Voor dit doel delen wij je persoonsgegevens met subsidieverstrekkers en eventueel derde partijen die ons helpen de subsidie voor jouw inzet te regelen. De bewaartermijn hiervoor is 5 jaar. Eventueel bijzondere persoonsgegevens noodzakelijk voor de aanvraag verwerken we enkel met toestemming van jou.
 • Als je volgens je contract in aanmerking komt voor een bonusregeling, verwerken wij voor het afhandelen van de uitbetaling je persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Om jou te kunnen uitbetalen verwerken wij jouw contact- en bankgegevens. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Voor het afhandelen van zakelijke declaraties hebben wij je contactgegevens en bankgegevens nodig en gebruiken we deze om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Als je een (verkeers)boete niet tijdig (zelf) betaalt dan ontvangen wij deze via de leasemaatschappij en verrekenen wij dit met je salaris. We bewaren je gegevens 7 jaar.
 • Om jouw salaris/factuur uit te betalen, verwerken wij jouw factuur en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Bij een loonbeslag zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om je persoonsgegevens te delen met deurwaarders en schuldeisers. Wij bewaren de gegevens over uw loonbeslag, bestrekkende tot aan het punt van de opheffing loonbeslag. Deze gegevens bewaren wij vervolgens 7 jaar.

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren je gegevens 1 maand.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Voor juridische doeleinden gebruiken wij soms en in beperkte mate persoonsgegevens. We bewaren je gegevens 6 maanden.

Marketing

 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
  Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professionals. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hier ook over naar klanten en opdrachtgevers. Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Indien we toch gebruik moeten maken van persoonsgegevens dan zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gegevens gebruiken. Waar mogelijk anonimiseren en aggregeren wij de gegevens, zodat je niet herkend kunt worden. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • In het kader van het Loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om IT-professionals mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. We bewaren je gegevens 6 maanden.

Veiligheid

 • We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, ons en al onze klanten. Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze gebouwen met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze gebouwen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We bewaren je gegevens 4 weken.
  Ik word begeleid in mijn loopbaan
  In het kader van loopbaanbegeleiding en selectie helpen wij door middel van assessments en persoonlijke begeleiding.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, met behulp van training, opleiding en assessments, maken wij gebruik van de door jou aangeleverde persoonsgegevens. We bewaren je gegevens gedurende het bemiddelingstraject en de DetaVast-periode.
 • In het kader van evaluatiegesprekken verwerken wij persoonsgegevens. De verwerking is gebaseerd op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met betrokkenen sluiten. We bewaren je gegevens gedurende het bemiddelingstraject en de DetaVast-periode.

Ik zoek werk als ZZP’er

Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website, of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan voor een verwerken wij de volgende gegevens:

Werving

 • Wanneer je solliciteert op een functie creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie opgeslagen. Op basis van jouw kennis en vaardigheden zullen wij een profiel samenstellen waarmee we jouw sollicitatie kunnen beoordelen. Deze gegevens bewaren we nog 2 jaar om voor jou op zoek te gaan naar andere of gelijksoortige passende vacatures.
 • Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren verzamelen wij persoonsgegevens. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Om je goed te kunnen ondersteunen bewaren we persoonsgegevens zoals cv’s en gespreksverslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met je huidige of toekomstige opdrachtgever, zonder jouw toestemming. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar tijdelijk werk, dan wel een opdracht. Hierbij maken we gebruik van de gegevens die je met ons gedeeld hebt, eventuele testresultaten en referentiechecks. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Zodra je aan de slag gaat delen wij informatie over jou met de opdrachtgever, bijvoorbeeld om te zorgen dat er een toegangspas kan worden aangemaakt of de juiste maat werkkleding voor je klaarligt. Per opdrachtgever kan dit verschillen. We bewaren je gegevens 3 maanden.

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren je gegevens 1 maand.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Voor juridische doeleinden gebruiken wij soms en in beperkte mate persoonsgegevens. We bewaren je gegevens 6 maanden.

Marketing

 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professionals. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hier ook over naar klanten en opdrachtgevers. Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Indien we toch gebruik moeten maken van persoonsgegevens dan zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gegevens gebruiken. Waar mogelijk anonimiseren en aggregeren wij de gegevens, zodat je niet herkend kan worden. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • In het kader van het Loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om IT-professionals mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. We bewaren je gegevens 6 maanden.

Ik werk als ZZP’er

Wanneer je als zzp’er een opdracht via ons hebt aangenomen verwerken wij persoonsgegevens. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de factuur.

Administratie

 • Wij delen jouw persoonsgegevens met opdrachtgever(s). Dit doen we om te voldoen aan de “Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs”. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na einde dienstverband.
 • Omdat je voor ons werkt slaan wij je persoonsgegevens op. Dit doen we om contractuele afspraken na te komen. Als wij dit wettelijk verplicht zijn delen we deze gegevens met overheidsinstanties. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na einde van je dienstverband.
 • Voor onze financiële administratie en de controle en goedkeuring van facturen leggen wij persoonsgegevens vast. We bewaren je gegevens 5 jaar.
 • Om je factuur uit te betalen houden we een urenadministratie bij. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Om je als ZZP’er in te kunnen zetten bij een opdrachtgever of eventueel via een tussenpartij, slaan wij een aantal relevante gegevens van je op. Als het nodig is voor je inzet, delen wij deze gegevens met een tussenpartij en/of opdrachtgever. We slaan je gegevens op tot 7 jaar na het einde van je contract.

Financieel

 • Om jouw factuur uit te kunnen betalen, verwerken wij jouw factuur en bankgegevens. Deze gegevens slaan wij 7 jaar op vanwege wettelijke verplichtingen.
 • Om onze facturen te kunnen verantwoorden naar onze klanten en om te voldoen aan contractuele verplichtingen houden wij een urenadministratie bij. Wij gebruiken daarbij jouw persoonsgegevens. We hanteren een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Om jou te kunnen uitbetalen verwerken wij jouw contact- en bankgegevens. We hanteren daarbij een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Communicatie

 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren je gegevens 1 maand.
 • Wij gebruiken diverse ICT-middelen, zoals e-mail, om onderling en met jou te communiceren. Hiervan houden wij een geschiedenis bij voor zolang dit relevant is voor opvolging, verantwoording en beveiliging. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Voor juridische doeleinden gebruiken wij soms en in beperkte mate persoonsgegevens. We bewaren je gegevens 6 maanden.
  Marketing
 • Je kunt je aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf je op de hoogte van onze vacatures, acties en nieuws. We hebben algemene en gepersonaliseerde nieuwsbrieven. We bewaren je persoonsgegevens tot wanneer jij aangeeft je toestemming in te trekken.
 • Voor managementdoeleinden waaronder rapportages, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole verwerken wij de relevante gegevens van opdrachtgever, eigen medewerker en IT-professionals. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Met behulp van analyses en rapportages verbeteren we continue onze dienstverlening. Wij rapporteren hier ook over naar klanten en opdrachtgevers. Wij proberen het gebruik van persoonsgegevens te vermijden. Indien we toch gebruik moeten maken van persoonsgegevens dan zorgen we ervoor dat we zo min mogelijk gegevens gebruiken. Waar mogelijk anonimiseren en aggregeren wij de gegevens, zodat je niet herkend kan worden. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • In het kader van het Loyaliteitsprogramma verwerken wij persoonsgegevens. Het doel van deze verwerking is om IT-professionals mee te nemen in ons loyaliteitssysteem. Wij bewaren deze gegevens voor zolang wij een relatie met je aangaan. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie. We bewaren je gegevens 6 maanden.

Ik ben student

Wanneer je als student via ons een dag meeloopt of een training krijgt, verwerken wij je persoonsgegevens.

 • In het kader van meeloopdagen bij verzamelen we jouw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig ter voorbereiding bij het bezoeken van onze klanten of om intern trainingen voor te bereiden. We bewaren deze gegevens 1 jaar.
 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren deze gegevens 1 maand.
 • We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, ons en al onze klanten. Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze gebouwen met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze gebouwen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We bewaren deze gegevens 4 weken.
  Ik zoek werk als interne medewerker van TACS Informatisering B.V. Professionals
  Zodra je jouw gegevens achterlaat op onze website of via een andere weg onze hulp inschakelt bij het vinden van een baan, verwerken wij de volgende gegevens:
 • Wanneer je solliciteert op een functie creëren wij een profiel voor jou. In dit profiel worden alle relevante gegevens voor jouw sollicitatie opgeslagen. Op basis van jouw kennis en vaardigheden zullen wij een profiel samenstellen waarmee we jouw sollicitatie kunnen beoordelen. Deze gegevens bewaren we nog 2 jaar om voor jou op zoek te gaan naar andere of gelijksoortige passende vacatures.
 • Wanneer je wordt benaderd voor een functie, worden jouw persoonsgegevens opgeslagen. Wij gebruiken hiervoor je voor- en achternaam, mailadres en telefoonnummer. Op basis van de eerste gesprekken met jouw bepalen we of we een traject gaan opstarten. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens, waaronder assessment resultaten, om jou een passende functie of loopbaanbegeleiding binnen de organisatie aan te bieden. Afhankelijk van het doel bewaren wij deze gegevens zolang deze relevant zijn. We bewaren deze gegevens 2 jaar.
 • Als je een vraag stelt of een verzoek of klacht indient, kunnen wij je contactgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en om je eventueel later te benaderen met aanvullende informatie. Dit is ook het geval wanneer telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post je contact met ons opneemt. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel en je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen de organisatie die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht. We bewaren je gegevens 2 jaar.
 • Om jou een nog betere gebruikerservaring te bieden en om ons aanbod beter op jou af te stemmen, gebruiken wij je persoonsgegevens als jij daar toestemming voor geeft. Dit doen we door middel van cookies en soortgelijke technologie.
 • We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jou, ons en al onze klanten. Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze gebouwen met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze gebouwen word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. We bewaren je gegevens 4 weken.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  Wij maken geen gebruik van processen waarin geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering) plaatsvindt. Indien je van mening bent dat de wijze waarop deze besluitvorming tot stand komt nadelige gevolgen voor je heeft, neem dan contact op met administratie@tacs.nl Het is immers nooit onze bedoeling om je op enige wijze onjuist te behandelen.

Toestemming

Heb je (uitdrukkelijke) toestemming verleend om jouw gegevens te mogen verwerken? Dan heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Let op: indien je jouw toestemming intrekt, blijven de eerdere verwerkingen van gegevens die we gedaan hebben met jouw toestemming rechtmatig.

Wat zijn jouw rechten?
Je hebt het recht om:

 • te weten welke persoonsgegevens wij van je vastgelegd hebben;
 • je persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen;
 • een beperking aan te vragen op het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • ons te vragen jouw persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen;
 • bezwaar te maken. Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van jouw persoonsgegevens die wij noodzakelijk achten om onze belangen te behartigen kan dit gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze dienstverlening uitvoeren;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;
 • niet onderworpen te worden aan een besluit gebaseerd op enkel geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden of grote impact op jou heeft;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of een andere toezichthoudende autoriteit) over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.
  Over het privacy statement
  Wij kunnen het privacy statement wijzigen, bijvoorbeeld wanneer we meer/andere persoonsgegevens van jou gaan verwerken of wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van privacy wet- en regelgeving. Wij adviseren je om regelmatig kennis te nemen van wijzigingen. Eerdere versies van het privacy statement kun je altijd opvragen.

Deze versie is gemaakt op 24-05-2018.

Heb je een vraag of verzoek?
Heb je een vraag over de veiligheid van jouw persoonsgegevens of wil je een verzoek doen? Neem dan contact op met TACS Informatisering B.V. via administratie@tacs.nl of via 035-6310255.

Datalek melden
Denk je dat je een zwakke plek in een van onze websites of systemen hebt gevonden? Of is er inbreuk gedaan op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de heer S. van Zijl via administratie@tacs.nl of via 035-6310255. Wij vragen je deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.

TACS Informatisering B.V. / The Netherlands / Franciscusweg 16
1216 SK / Hilversum / Tel : 0031 (0)35 – 63 102 55