Skip to content

INFO & DOWNLOADS


Hier kunt u onze urenstaat downloaden en is het mogelijk om een factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) te downloaden.

Onder links vindt u diverse bruikbare informatie over de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

TIMESHEET

Voor alle medewerkers geldt dat, wanneer zij zijn ingezet bij TACS haar klanten, er gebruik moet worden gemaakt van de timesheet van TACS.
Download hier uw timesheet

DBA

Download hier de Factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

NEN 4400-1

TACS Informatisering B.V. is NEN 4400-1 gecertificeerd! Zoek ons op in het SNA register: www.normeringarbeid.nl of download onze SNA Verklaring van Registratie

MODELOVEREENKOMST DBA

Magnit, voorheen bekend als Brainnet, heeft een modelovereenkomst opgesteld die essentieel is voor zowel ZZP’ers als opdrachtgevers in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet heeft als hoofddoel het aanpakken en terugdringen van schijnzelfstandigheid, wat verwijst naar situaties waarin iemand officieel als ZZP’er wordt beschouwd maar in de praktijk als werknemer functioneert.

Om schijnzelfstandigheid te voorkomen en transparantie in arbeidsrelaties te bevorderen, is het werken op basis van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht cruciaal. Magnit heeft op 10 maart 2016 een dergelijke beschikking ontvangen en maakt deze beschikbaar voor leveranciers van professionals en andere marktpartijen. Dit bevordert een eerlijke en gelijke behandeling op de arbeidsmarkt.

Toegang tot de juiste kennis en toepassing van de Wet DBA is een belangrijke basisvoorwaarde voor een transparante arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de Belastingdienst het plan om een webmodule te introduceren voor de voorafgaande beoordeling van arbeidsrelaties, wat verder bijdraagt aan de duidelijkheid en naleving van de wet.

Het is belangrijk dat u de leeswijzer, te vinden op Magnit’s website, zorgvuldig doorneemt voor een correcte interpretatie van de overeenkomst. U kunt hier de door Magnit opgestelde en door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst downloaden.

Meest Gestelde Vragen – DBA

Wil je contact met ons?

mail of bel Rina Hooijkaas

Tacs-1013 cropped