Hier kunt u onze urenstaat downloaden. Tevens zijn de Fenit Algemene Voorwaarden beschikbaar, en is het mogelijk om een factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) te downloaden.

Onder links vindt u diverse bruikbare informatie over de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel.

TIMESHEET

Voor alle medewerkers geldt dat, wanneer zij zijn ingezet bij TACS haar klanten, er gebruik moet worden gemaakt van de timesheet van TACS.
Download hier uw timesheet

FENIT ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de Fenit Algemene Voorwaarden

DBA

Download hier de Factsheet ZZP/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie

NEN 4400-1

TACS Informatisering B.V. is NEN 4400-1 gecertificeerd! Zoek ons op in het SNA register: www.normeringarbeid.nl

MODELOVEREENKOMST DBA, OPGESTELD DOOR BRAINNET

Brainnet heeft hun modelovereenkomst ter beschikking gesteld voor TACS. Op 10 maart 2016 heeft Brainnet de beschikking ontvangen. Met de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA), is het voor zzp’ers en opdrachtgevers belangrijk dat zij kunnen aantonen dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding. Hierbij is een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst cruciaal.

Als onafhankelijke inhuurspecialist geloven wij in een transparante wereld en streven naar eerlijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt. Toegang tot de juiste kennis en toepassing van wet- en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om voor iedereen die wil werken een gelijk speelveld te creëren. Wij willen bijdragen aan het creëren van dat gelijke speelveld. Daarom stellen wij de modelovereenkomst van Brainnet beschikbaar voor leveranciers van professionals en marktpartijen.

Het is belangrijk dat u kennis neemt van de leeswijzer zodat u de zaken in de overeenkomst op een juiste wijze interpreteert. Download hier de modelovereenkomst, opgesteld door Brainnet.