Skip to content

NEN 4400-1 GECERTIFICEERD

TACS Informatisering B.V. IS NEN 4400-1 GECERTIFICEERD

NEN 4400-1 is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen (syn. uitleners) die arbeid in opdracht uitvoeren. Ook vallen hieronder de ondernemingen die Nederlandse arbeidskrachten ter beschikking stellen en tot doel hebben haar opdrachtgevers zekerheid te verschaffen dat verplichtingen aangaande de premieafdrachten verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting worden nagekomen. Het doel van NEN 4400-1 is het risico te beperken dat de onderneming geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen, sociale premies en omzetbelasting heeft verzorgd en/of gebruik maakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid van wie de identiteit niet is vastgesteld of een valse is. M.a.w. om de risico’s op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken. Tevens onderscheidt een onderneming die NEN 4400-1 gecertificeerd is zich van malafide ondernemingen! Opdrachtgevers die samenwerken met ICT toeleveranciers die zijn gekwalificeerd voor de NEN 4400-1 norm, zijn onder voorwaarden vrijgesteld van inlenersaansprakelijkheid. TACS Informatisering B.V. is zodanig ingericht dat aan de NEN 4400-1 norm kan worden voldaan die voortvloeien uit arbeid door eigen arbeidskrachten en/of door arbeidskrachten van ondernemingen die als onderaannemer fungeren. Het doorleenprincipe!

Zoek op ons op in het SNA register: www.normeringarbeid.nl of download onze sna-verklaring van registratie

DE VERPLICHTINGEN UIT ARBEID ZIJN:

 

– Afdracht verschuldigde loonheffingen

– Afdracht verschuldigde sociale premies

– Omzetbelasting

– Administreren van identificatiedocumenten

– Uitvoeren van identiteitscontroles

– Registratie van urenverantwoording

– Contracten en contractuele verplichtingen

– Controleren op gerechtigheid tot het verrichten van arbeid in Nederland.

Niet gecertificeerd?

Indien u als leverancier niet gecertificeerd bent, dan betaalt TACS uw facturen gesplitst: 55% incl. BTW op uw G-rekening en 45% op uw gewone zakelijke bankrekening.

Wel gecertificeerd?

Bent u wel gecertificeerd met uw onderneming, dan betaalt TACS uw facturen ook gesplitst: 25% op uw G-rekening en 75% op uw gewone zakelijke bankrekening.

Wil je contact met ons?

mail of bel Rina Hooijkaas

Tacs-1013 cropped